Sammenlign flyttebyrå

Spar opptil 50% av flyttekostnadene

  • Vi hjelper over 11500 til å flytte
  • Vi sammenligner verifiserte og pålitelige flyttebyråer

Sammenlign tilbud fra flytttebyråer og spar penger i dag

Hos SendAnbud.no hjelper vi over 11500 utførte flyttejobber med å spare på opptil 50% av flyttekostnadene.

Hvis du ser etter et pålitelig flyttebyråer, men ikke er sikker på hvor du skal begynne, er vi her for å hjelpe. Vi kan koble deg til opptil 4 pålitelige og profesjonelle flyttebyråer nær deg, slik at du kan sammenligne de beste tilbudene for flyttoppdraget ditt med vår sammenligningstjeneste.

Vær trygg, vi jobber bare med flyttefirmaer som består vår verifiseringsprosess. Dette betyr at de alle er offentlig registrert, innehar ansvarsforsikring og godsforsikring på sine flyttebiler for å sikre full beskyttelse av dine personlige eiendeler.

Slik fungerer det. Bestill profesjonelle flyttebyråer på få minutter!

Steg 1

Fyll ut et raskt og enkelt skjema for hvilken type tjeneste du trenger

Steg 2

Vi sammenligner deg med lokale flyttebyråer, takstmann, landmålere eller eiendomsmeglere

Steg 3

Ditt anbud vil bli sett og du vil bli snarlig kontaktet av en lokal bedrift

Steg 4

Les anmeldelser, sammenlign kostnader og gjør ditt valg

Hva er inkludert i et flyttetilbud?

Stressfri flytting
Stressfri flytting

Når du vurderer tilbudet ditt, vil våre medlemmer vurdere avstanden som det skal flyttes, antall soverom og om det er noen ekstra tjenester som kreves som kan kreve en ekstra avgift. Vårt nettskjema vil be om så mange detaljer om flyttingen som mulig for å sikre at du får relevante og skreddersydde tilbud om flytting.

Mange av våre flyttepartnere tilbyr en rekke flyttetjenester å velge mellom, inkludert pakketjenester, pakkematerialer og demontering og remontering av møbler. Hvis du trenger disse tilleggstjenestene, markerer du det valgte alternativet når du fyller ut sendanbud.no sitt skjemaet for å sikre at det er inkludert i flyttetilbudet.

Hvorfor bør du få et flyttetilbud?

Ved å sammenligne tilbud om flytting  sparer du ikke bare deg selv for både tid og penger, men du sikrer også at du får kontakt med de beste flyttebyråene i ditt lokale område. Det er mange faktorer å ta hensyn til når du flytter, så å be om et tilbud på flytting kan hjelpe deg med å bli organisert og oppnå et nøyaktig estimat over flyttekostnadene som er inkludert.

Hvis du sammenligner tilbud om flytting før du bestiller flyttedato, kan du vurdere hvert enkelt flyttebyrå for å sikre at du finner det beste anbudet for deg og dine behov. Vær trygg på at alle partnere i vårt flyttenettverk må ha gods og offentlig ansvarsforsikring for å sikre at du kun mottar tilbud om flytting fra de mest pålitelige og anerkjente flyttebyråene.

Prosessen er enkel

Med SendAnbud.no er oppdraget vårt enkelt: å hjelpe deg med hvert trinn av flytteprosessen. Vi forbinder deg med lokale flyttebyråer, ulike anbud fra flyttefirmaer vil sparer deg for tid, penger og stress under flyttingen. Vi har jobbet hardt for å bygge et sterkt nettverk av pålitelige flyttefagfolk for å hjelpe folk med å flytte fra hjemmet enkelt. Du fyller ut et raskt og enkelt skjema med detaljer om flyttingen for flyttetjenestene du trenger. Vi vil matche deg med opptil 6 verifiserte og pålitelige flyttebyråer slik at du kan sammenligne og spare penger. Du vil motta ulike anbud umiddelbart, hvor du kan lese ekte anmeldelser og lære mer om hvert flyttebyrå. For å sikre at du kun blir matchet med kvalitets flyttebyråer, må alle partnere bestå vår strenge verifiseringsprosess. Alle flyttefirmaer må ha et legitimt og fungerende nettsted, registrert i alle offentlige etater og inneha godsansvarsforsikring på samtlige flyttebiler.

Hvorfor ansette et profesjonelt flyttefirma til ditt neste flytteoppdrag?

Å flytte hjem er stressende nok uten å bekymre deg for bryet med å pakke, demontere møbler og deretter pakke ut, samtidig som du får det til å fungere rundt de andre arrangementene dine. Å bruke et profesjonelt flyttebyrå til flyttingen vil spare deg for tid, penger og krefter for å sikre en stressfri flytting.

Mange antar at de vil spare penger ved å ikke bruke et flyttefirma, men et pålitelig flyttefirma vil ha ekspertisen, kvalifikasjonene og spesialutstyret til å trygt transportere selv de mest verdifulle gjenstandene dine. Du vil også ha ekstra trygghet når du vet at alle våre flyttebyråer har godsforsikring og offentlig ansvarsforsikring.

Internasjonal flytting

Skal du flytte internasjonalt? Spania eller til USA?

Vi sammenligner internasjonale flyttebyråer fra hele verden hvor nordmenn flest flytter fra og til. Se all informasjon og flyttetips om etablering til ulike destinasjoner.

Hva koster et flyttebyrå?

Den gjennomsnittlige kostnaden for et lokalt flyttebyrå er 10000 kroner inkludert moms. Dette er den totale kostnaden for en 3-roms flytting som reiser innen 10 kilometer. 5000 kroner for pakketjenester og pakkematerialer 2500 kroner og 2000 for demontering og montering av møbler.

Dette er bare en gjennomsnittlig kostnad, og den totale kostnaden for ditt flyttefirma vil variere avhengig av en rekke faktorer, inkludert; flytteavstand, tilleggstjenester som kreves, størrelsen på huset og flyttefirmaets takster.

For å sikre at du får et godt tilbud på kostnadene for flyttebyrået ditt, er det viktig å sammenligne tilbud om flytting fra noen få flytteselskaper. På denne måten kan du snakke med en rekke flyttebyråer for å diskutere flyttetjenestene du trenger og finne den beste prisen for flyttingen din.

Boligmarkedet

Boligmarkedet er fullt åpent, noe som betyr at du kan leie et flyttefirma, bestille en befaring og motta flyttehjelp fra et flyttebyrå.

Vær trygg på at alle flyttefirmaer har tilpasset hvordan de opererer og har iverksatt sikkerhetstiltak for å gjøre flyttedagen så trygg og stressfri som mulig for deg.

Koronaflytting og andre flyttinger i 2020

PUBLISERT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ

26. april 2021

Flytting gir sentralisering. Det er normalen, og sånn ble det også i 2020. Samtidig er det også motstrømmer, og det spekuleres i om pandemien har gjort at flere ønsker å flytte ut av de større byene.

FORFATTER: EVEN HØYDAHL

Det første koronaåret ble et spesielt år også i flyttestatistikken. Nedgangen i innvandring fra 2019 var hele 14.000, til det laveste nivået siden 2004. De innenlandske flyttingene var langt mer normale i omfang, med en liten økning fra 2019, men med noen koronarelaterte endringer.

Flyttingene mellom fylkene nesten som normalt

Flyttestrømmene mellom fylkene skiller seg ikke mye fra det det vi har sett de senere år. Viken er fylket som har desidert størst netto innflytting, fulgt av nabofylket Vestfold og Telemark.

Uvanlig stor utflytting fra Oslo

At ikke Oslo hadde større nettoinnvandring enn innenlands flytteunderskudd, er uvant. Sist det skjedde var i 2000. Den uvanlig høye utflyttingen fra Oslo 4. kvartal i 2020 bidro sterkt til dette. Det har vært spekulert i om korona har skylden for denne markerte økningen i utflytting på slutten av året. Siden livet for tiden er lettere og mer normalt de fleste andre steder i landet enn i Oslo, og det har vist seg mulig for mange å utføre sitt arbeid fra hjemme - uansett hvor det ligger.

De fire mest folkerike kommunene etter Oslo - Bergen, Trondheim, Stavanger og Bærum - hadde også større innenlands utflytting i fjerde kvartal 2020 enn samme kvartal i 2019. Økningen var likevel bare halvparten så stor som i Oslo, 14-17 prosent, mot 36 prosent i Oslo. En mulig forklaring kan være at korona kan ha fått noen til å forlate også disse kommunene, men ikke i samme omfang som i Oslo.

Koronaflyttinger?

Hvordan har det så vært med den generelle flytteaktiviteten i 2020? Flytter folk mer eller mindre i krisetider? På grunn av kommunereformen er det ikke så enkelt å svare på dette. Med færre og større kommuner nå enn før, er det forventet færre flyttinger mellom kommuner etter reformen, da en del av flyttingene som tidligere gikk mellom kommuner nå er flyttinger innenfor kommuner.

Flyttestatistikken viser imidlertid bare små forskjeller mellom 2020 og årene før, noe som tyder på at flytteaktiviteten har økt noe i 2020, spesielt på slutten av året.

Færre innvandringer og uendret antall utvandringer

Mens antall innvandringer sank betraktelig i 2020, var antall utvandringer på nivå med 2019. Av landene som vanligvis har størst innvandring til Norge har nedgangen i nettoinnvandring vært størst fra India (-980) og Filippinene (-970). Det var fremdeles størst nettoinnvandring fra Polen, selv om antallet hadde sunket litt, fra 2.250 til 2.010, med 1230 færre innvandringer og 1000 færre utvandringer. Samtidig økte nettoinnvandringen noe fra Sverige (+540), Jordan (+410) og Storbritannia (+330). Hovedgrunnen til økningen i nettoinnvandringen fra Sverige var at utvandringen til Sverige sank med 770 fra året før.

Tabellen viser fraflyttings- og tilflyttingskommunens sentralitet for flyttingene i 2020

I hver linje er antallet utflyttere i kolonnen «I alt» fordelt prosentvis etter sentraliteten til kommunen de flyttet til. Mange flytter også til en kommune med samme sentralitet som kommunen de flyttet fra. For eksempel flyttet 37 prosent av de 56.148 som flyttet fra en kommune med sentralitet 1 til en annen kommune med samme sentralitet.

  • Sentralitet 1: Oslo, Lørenskog, Bærum, Rælingen, Lillestrøm og Nordre Follo
  • Sentralitet 2: Drammen, Ullensaker, Bergen, Trondheim, Stavanger, m.fl.
  • Sentralitet 3: Randaberg, Indre Østfold, Sandefjord, Kristiansand, Tromsø m.fl.
  • Sentralitet 4: Notodden, Kristiansund, Rana, Alta, m.fl.
  • Sentralitet 5: Selbu, Ål, Sogndal, Øystre Slidre, m.fl.
  • Sentralitet 6: Dovre, Ulvik, Snåsa, Træna, m.fl.

Sentralitet er en indeks med verdi for hver enkelt kommune. Indeksen er basert på nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. Sentraliteten ligger mellom 0 (kun teoretisk mulig) og 1000. Disse verdiene er gruppert sammen til seks klasser. Den mest sentrale kommunen vil alltid ha verdi 1000 (Oslo) og de minst sentrale kommunene har verdier ned mot 300.

De som flytter fra en av de mest sentrale kommune flytter gjerne til en annen sentral kommune. Slik er det også andre veien. Det er forholdsvis få som flytter fra de minst sentrale kommunene til de mest sentrale. Tabellen sier at det er mer sannsynlig at en som flytter fra Røst flytter til Bodø (sentralitet 3) enn til Oslo. En som flytter fra Bodø vil mer sannsynlig flytte til Oslo enn til en eller annen utkantkommune.

Sentralisering også innenfor kommunene

Flyttinger mellom kommuner er i sum sentraliserende. Samtidig er det flere som flytter innenfor kommuner enn mellom kommuner. Det har for øvrig ikke vært noen endring i nivået på disse flyttingene i 2020. Også flyttinger innenfor kommunene bidrar til å endre hvor sentralt folk bor, men på ganske ulike måter rundt om i landet.

Forskjellene mellom sentralitetsklassene viser at det er helt ulike mekanismer i sving i sentrale og mindre sentrale kommuner. I de mest sentrale kommunene går flyttestrømmene ut fra sentrum. Samtidig er det stadig påfyll i sentrum utenfra, både fra andre kommuner og fra utlandet.

I den andre enden av skalaen er bildet helt motsatt. De mindre sentrale kommunene har gjerne et større spenn i sentralitet, fra isolerte øysamfunn uten veiforbindelse, til kommunesenteret. Og hovedtrenden er at utkantene i kommunene tynnes ut, mens befolkningen i økende grad samles i og rundt kommunesenteret.

Flytteforsikring enkelt forklart

Som en del av vår bekreftelsesprosess, må hvert flyttebyrå som kommer inn i nettverket vårt være fullt dekket med både godsforsikring og godkjent ansvarsforsikring. Vi vil alltid kreve bevis på dette før et flytteselskap kan godtas for å sikre at du og dine personlige eiendeler er beskyttet under hele flyttingen.

Ethvert anerkjent flyttebyrå må ha godsforsikring da den dekker kundene for eventuelle skader eller tap på deres personlige eiendeler under flyttingen. Ansvarsforsikringen dekker imidlertid kostnadene ved skade på ethvert medlem av offentligheten, inkludert deg selv og alle som hjelper deg med å flytte. Det vil ofte dekke kostnadene for eventuelle skadede eller tapte gjenstander også.

Vil du motta anbudsvarsler som bedrift?

Er du en anerkjent eiendomsmegler, landmåler, boligstyling eller et flyttebyrå? Bli med i vårt nettverk for å begynne å utvide virksomheten din. Bli medlem å les om hvordan det fungerer.