Sammenlign landmåler Stavanger

Sammenlign i dag

 • Vi hjelper over 11500 til å flytte
 • Vi sammenligner autoriserte landmålere i Stavanger
 • Spar opp til 50% av utgiftene
Sammenlign landmålere Stavanger
Sammenlign landmålere Stavanger

Hvorfor bruke en låndmåler Stavanger gjennom SendAnbud.no ?

Landmåling Stavanger
Landmåling Stavanger

SendAnbud.no over 11 500 flyttere å komme i kontakt med de beste fagfolkene i bransjen hvert år. Vi vil kun koble deg til autoriserte og anerkjente eiendomsinspektører i Stavanger, og sikre at du mottar høykvalitetsrapporter for å hjelpe deg gjennom flytteprosessen med å sammenlign landmålere.

Låndmåler Stavanger
Låndmåler Stavanger

Å avtale et landmålingstilbud i Oslo med oss ​​vil spare deg for både tid og penger ved å koble deg til opptil 2-3 pålitelige landmålere i ditt lokale område. Bare fyll ut vårt 30-sekunders skjema og sammenlign de beste autoriserte ekspertene i dag.

Les mer om landmåling

Planlegger du graving på tomten?

Dersom du bor i et område i Stavanger med kvikkleire, og du planlegger graving på tomten, bør du først få utredet grunnen før du setter i gang.

Dette er håndtert i lov og byggeforskrifter, og følges opp av kommunene blant annet gjennom arealplaner og byggesøknader.

Sjekk om du bor på kvikkleire - Stavanger

Etter det tragiske og fatale skredet i Gjerdrum vil mange vite om de bor i områder med kvikkleire. Mange områder er kartlagt, og du kan selv sjekke ditt eget bosted.

Sjekk ditt eget område

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeider faresonekart for både kvikkleire, flom samt skred i bratt terreng. Ved å gå inn på ditt fylke vil du finne din kommune og eventuelle kartlagte soner.

Hvor jobber landmålere?

Landmålere er ansatt i for eksempel kommuner, Statens vegvesen, Statens kartverk, Jordskifterettene, hos entreprenører, kart- og oppmålingsfirmaer, konsulentfirmaer, private bedrifter, salgsfirmaer eller e-verk (elektrisitetsverk).

Befaring
Befaring

Våre tilbud på boligkjøperundersøkelser vil hjelpe deg med å finne en pålitelig landmåler til å inspisere eiendommen og produsere en nøyaktig rapport.

Denne befaringen dekker effektivt hele eiendommen - både innvendig og utvendig. Områder av boligen vil få en tilstandskarakter og rapporten vil dekke alle åpenbare mangler og alt som kan ha skadelig innvirkning på eiendommens verdi.

Noen av våre landmålere kan også være i stand til å tilby en verdivurdering ved siden av en basis boligundersøkelsen hvis det blir forespurt når du diskuterer tilbudet ditt og personlige krav videre. Denne tilleggstjenesten kan koste ekstra. Hvis du trenger en verdivurdering for boliglånsavtalen din, sjekk med utlåner på forhånd for å sikre at de godtar denne typen rapport.

Vanlige arbeidsoppgaver for en landmåler i Stavanger

 • plassere og utføre beliggenhetskontroll
 • gjøre anleggsmålinger
 • avklare rettighetsspørsmål
 • oppdatere kart

Landmålere bruker avanserte oppmålingsinstrumenter og dataprogrammer. Som landmåler leverer du data i digital form. Du må derfor ha innsikt i moderne kartteknikk og geografiske informasjonssystemer.

Landmåler er en ubeskyttet tittel. Det finnes likevel en autorisasjonsordning, og det er viktig at både myndigheter og publikum kan skille mellom landmålere med og uten denne autorisasjonen.

Typer av landmåling

 • Grunnlagsmålinger. Geodetiske målinger av grunnlagsnett i et gitt koordinatsystem for å bestemme punkter i terrenget som det kan innmåles detaljer fra. Geodetiske grunnlagspunkter kalles for fastmerker.
 • Detaljmålinger. Innmåling av detaljpunkter (grensemerker, bygninger og andre terrengdetaljer) for konstruksjon av kart. Innmåling av punkter med høydebestemmelse for profiltegninger eller masseberegning.
 • Eiendomsmålinger. Utsetting og innmåling av eiendomsgrenser (grunneiendommer) med grensepunkter (grensemerker).
 • Utsetting. Utsetting av punkter fra en plantegning i forbindelse med anleggsarbeid (veier, broer, tunneler, kraftlinjer, bygninger). Rekonstruksjon av grenser i forbindelse med at grensemerker er kommet bort.

Sammenlign landmåler Stavanger - Spar opp til 50% av flyttekostnadene

Stor forskjell på byggesaksgebyrer landet rundt

I oversikten fra Huseierne er Asker kommune er dyrest. Her koster det 43.400 kroner. Kommunene Krødsherad, Tokke, Vinje og Modalen er billigst. Her er det gratis. Gjennomsnittet er på 15.480 kroner. Se din kommune!

Vil du motta anbudsvarsler som landmålerbedrift i Stavanger?

Er du en anerkjent eiendomsmegler, landmåler i Stavanger eller et flyttebyrå? Bli med i vårt nettverk for å begynne å utvide virksomheten din. Bli medlem å les om hvordan det fungerer.