Borettslag / Andelsboligeie

07.12.2021

Å kjøpe bolig i et borettslag er en vanlig metode for boligkjøp. La oss ta en titt på borettslagets verden.

Hva er et borettslag?

Et borettslag er en form for borettslag men en med andelshaverstruktur. Ofte består et borettslag av en rekke boligblokker, men ikke alltid. Det finnes også noen består av rekkehus og noen frittstående eiendommer også.

Borettslag er egentlig betegnelsen på den juridiske strukturen fremfor bygningstypen. Når du kjøper bolig i et borettslag, blir du aksjonær i borettslaget.

Denne andelen gir deg enerett til din egen bolig. Andre rettigheter inkluderer bruksrett til fellesarealer og en «første titt» på eventuelle boligsalg.

Selve boligmassen eies av borettslaget, så du må forholde deg til vedtekter og husordensregler. Disse varierer betydelig, men kan omfatte ting som støyrestriksjoner.

Pengene: felles gjeld og felleskostnader

Mens kjøpesummen inn i et borettslag ofte er lavere enn å kjøpe en selveier, er det andre kostnader å vurdere. Det viktigste å forstå er begrepet delt gjeld.

Fellesgjelden inkluderer de opprinnelige byggekostnadene for boet sammen med eventuelle vesentlige forbedringsprosjekter som har funnet sted siden byggingen. Avdrag og renter betales månedlig. Hvis du flytter inn i et nytt bygg, er det vanligvis en avdragsfri periode på noen år på fellesgjelden.

Fellesgjelden betales som en del av felleskostnadene. Vanligvis utbetalt månedlig, dekker gebyret også driftskostnader inkludert kommunale avgifter, vaktmestertjenester, renhold av trapperom og fellesarealer, bygningsforsikring, felles energibruk og vedlikehold av utearealer, herunder utvendig av bygningene.

Du er imidlertid ansvarlig for vedlikehold i enheten din, spesielt slik at det ikke oppstår skader eller ulemper for andre eiere. Borettslaget har ansvaret for fasader, taktekking, innganger, og fellesarealer både inne og ute.

Som aksjonær har du mulighet til å nedbetale din andel av fellesgjelden raskere enn det som kreves. Hvis du gjør dette, vil mengden av månedlige felleskostnader du skylder falle betydelig.

En av de største fordelene med å kjøpe seg inn i et borettslag er besparelsen på dokumentavgiften. Ved kjøp av selveiereiendom tilkommer staten et gebyr på 2,5 % av kjøpesummen. Dette er ikke nødvendig ved kjøp av borettslag, da du teknisk sett kjøper rettighetene til å bo i en eiendom og ikke selve eiendommen.

Husk til slutt de skattemessige konsekvensene av medlemskap i borettslag. Som aksjonær får du fradrag i renten på din andel av fellesgjelden. Noen foreninger vil hvert år gi en oppgave som du kan bruke i den årlige selvangivelsen.

Sammenlign flyttebyrå

Spar opp til 50% av flytteutgiftene!

Vurdert  'Utmerket'  på  

Utleie av bolig i et borettslag

Når du eier en selveier, er det relativt enkelt å leie ut et rom eller hele eiendommen. Slik er det vanligvis ikke innenfor et borettslag. Leierettigheter er diktert av vedtektene, så sjekk disse nøye når du vurderer et kjøp.

I noen tilfeller kan du ikke leie ut eiendommen i det hele tatt. I andre tilfeller er det begrensede muligheter, som når du er utplassert til en annen del av landet i forbindelse med arbeid eller militærtjeneste. Andre tillater utleie, men ofte først etter en botid som ett år. Vanligvis er eventuell tillatt leieperiode begrenset, for eksempel til tre år.

Selge din andel i et borettslag

Å selge en eiendom som inngår i et borettslag er i hovedsak det samme som å selge en selveier. I de fleste tilfeller vil andre beboere i borettslaget ha førsterett til å kjøpe boligen.

Hvis du ser på å kjøpe deg inn i et borettslag, er de viktige tallene alltid oppført i eiendomsannonsen. I tillegg til aksjekursen, legg merke til delt gjeld og felleskostnader.

Hva er OBOS?

OBOS er Norges største eiendomsutvikler. Sjansen er stor for at ditt borettslag blir tilknyttet OBOS, noe som gjør deg også medlem i OBOS samvirke. Organisasjonen eies av mer enn 450 000 medlemmer og ble ifølge nettsiden «stiftet i 1929 for å gi en løsning på Oslos boligproblemer».

Organisasjonen leverer virksomhetsstyringstjenester inkludert inkasso- og bokføringstjenester for et borettslag.

Borettslag / Andelsboligeie