Hva er Kartverket? Vi forklarer enkelt.

22.02.2022

Kartverket

Kartverket er statens fagmyndighet innen kart, geodata og offentlig eiendomsinformasjon, og er også landets tinglysingsmyndighet. Ansvarsområdet omfatter Norges land-, kyst- og havområder, inkludert kysten rundt Svalbard og Jan Mayen. Du kan se hva som er tinglyst på en eiendom ved å gjøre et oppslag på eiendommen gratis online.

Finne dine rettigheter

Rettigheter gitt til deg eller din eiendom er synlig på grunnboksbladet til eiendommen hvor du har fått rettigheten. Det vil si at dersom du har en tinglyst veirett over naboens eiendom må du undersøke grunnboksbladet til naboen.

Bestille på nettet

Hvis du ønsker en utskrift fra grunnboken eller kopi av et tinglyst dokument, kan du bestille dette i vår nettløsning E-handel.

Du får dokumentene tilsendt per post innen en uke etter at du har lagt inn din bestilling. Du kan betale med bank- eller kredittkort.

Bestillinger av kopi av tinglyste dokumenter og grunnboksutskrifter blir ikke sendt ut på e-post fra Kartverket.

Norgeskart

Kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og stier.

Finn tinglyste dokumenter

Se enkle tips til hvordan du selv kan finne tinglyste dokumenter på Digitalarkivet.

1 - Hva vil du finne ut?

# Hva er tinglyst på min eiendom?

Hvem er eieren?

Kartverket har grunnbok oppdatert til dags dato. Her får du opplysninger om hvem som står som eier av en bestemt eiendom.

Jeg har spørsmål om grenser og rettigheter på eiendommen min

Dette finner du opplysninger om i skylddelinger, utskiftninger og tidvis i første skjøte på eiendommen.

2 - Hva vet du fra før?

Før du begynner å lete etter eldre dokumenter kan det være nyttig å kjenne til følgende:

  • Gårdsnavn
  • Tidligere kommune(r)

Refeanser: Kartverket, Norgeskart og Arkivverket - Hva er Kartverket? Vi forklarer enkelt.