Hva er eiendomsmegling?

22.02.2022

Eiendomsmegling

Overdragelse er en nødvendig tjeneste ved kjøp og salg av eiendom. Mange mennesker er kanskje ikke kjent med prosessen, spesielt hvis de er en førstegangskjøper. Overdragelse gjelder de juridiske aspektene ved overføring av eiendomsrett.

Megling vil bli utført av en autorisert eiendomsmegler eller en eiendomsmegleradvokat. Overdragelsesprosessen inkluderer gjennomføring av eiendomsundersøkelser, utveksling av kontrakter og sluttføring av salget. Det er en viktig prosess for transaksjonen, som sikrer at den fullføres på lovlig måte.

For å hjelpe deg med forskningen din, har SendAnbud.no samlet den ultimate guiden om alt du trenger å vite om hva eiendomsmegler er. Fra hva en eiendomsmegler gjør, til hvor mye eiendomsmegling koster, har vi inkludert alt du trenger å vite for å hjelpe deg gjennom prosessen.

Hva gjør en eiendomsmegler?

Eiendomsmegleren din vil hjelpe til med å ta seg av den juridiske siden ved kjøp og salg av en bolig, med det endelige målet å overføre eierskap. De skal sørge for at nødvendige dokumenter og administrative oppgaver blir utført.

Hovedansvaret inkluderer:

 • Søk om kommune-, miljø- og vann- og avløpssøk. 
 • Søk om stedsspesifikke søk, for eksempel et gruvesøk. 
 • Søk om tinglysingssøk. 
 • Gjennomgang av tinglysingsdokumentene for eiendommen og gi råd om innholdet. 
 • Utarbeidelse av kontrakt. 
 • Ta kontakt med boliglångivere og etterleve deres krav. 
 • Kontakt med selger/kjøpers formidler. Gjøre kontrakten juridisk bindende for selger og kjøper, kjent som utveksling av kontrakter. 
 • Overfør eller motta salgsprisen for å lette gjennomføringen av transaksjonen.

Hvordan finne en eiendomsmegler?

Det er viktig å bruke en regulert formidler eller advokat for å sikre at prosessen ikke blir forsinket og gjort riktig. Du bør kun bruke en lokal lisensiert eiendomsmegler eller en eiendomsadvokat som er regulert av Finanstilsynet

Vær trygg på at alle medlemmer med SendAnbud.no er regulert av disse profesjonelle instansene. For å finne en pålitelig eiendomsmegler, er det viktig å sammenligne eiendomsmeglertilbud med oss.

# Hva er et eiendomssøk?

eiendomsmeglerutbetalinger er gebyrer megleren din vil betale på dine vegne for tredjepartstjenester. De består vanligvis av:

 • Aktuelle eiendommer
 • Dokumentavgift 
 • Boliglån 
 • Konkurssøk - Inkassosøk

De vil variere avhengig av om du kjøper eller selger en eiendom, men eiendomsmegleren din vil ta seg av det hele. Når du mottar regningen, vil den bestå av meglerens advokathonorar og deretter kostnadene for utbetalinger.

Hvor lang tid bruker en eiendomsmegler?

Eiendomsmeglerprosessen vil variere for alle, avhengig av om du er i en eiendomskjede eller ikke. Vanligvis kan meglerprosessen ta alt mellom 8 og 12 uker fra det tidspunktet salget er avtalt.

Hvis du er en førstegangskjøper eller ikke har en eiendom å selge, betyr dette at du er kjedefri og til syvende og sist bør oppleve en raskere meglingsprosess enn de som skal selge et hus først.

En del av eiendommeglingsprosessen vil involvere hjelp fra lokale undersøkelser. Hver undersøkelse må foreta et lokalt landsøk (også kjent som et kommunalt søk) for å vurdere eventuelle restriksjoner knyttet til landet eller eiendommen.

Hastigheten som kommuner utfører kommunale søk kan drastisk påvirke hvor lang tid overdragelsesprosessen tar og til slutt tiden det tar å fullføre.

Overdragelsesprosess for kjøp av en bolig

Eiendomsprosessen for kjøpere er som følger:

 • Eiendomsmeglingsprosessen starter når tilbudet ditt er akseptert. Du bør instruere megler din med en gang, og de vil sende over papirer for å starte prosessen. 
 • Eiendomsmegler bestiller eiendomssøk 
 • Vil motta kontraktsutkastet 
 • Megleren din vil spørre selgerens megler forespørsler før kontrakt 
 • Du blir enige om en ferdigstillelsesdato 
 • Ordne depositum som skal betales 
 • Signere kontrakter 
 • Overtagelsesdato

Hvor mye du må regne med å betale for å selge boligen din vil naturligvis variere ut i fra en rekke faktorer. Prisbildet kan variere fra sted til sted, megler til megler og ut i fra boligen. Konkurransesituasjonen mellom meglerne kan også ha stor betydning.

Siden det er vanlig at meglere får provisjon av salget, vil det også være stor forskjell på å selge en leilighet til to millioner og en leilighet til tolv millioner, hvis vi ser på kroner og øre.

De gjennomsnittlige totale salgskostnadene på en bolig i Norge ligger i underkant av 100.000 kroner.

Eiendomsmeglere opererer altså ikke med faste priser. De fleste meglere har imidlertid minimumspriser (minimumsprovisjon) som typisk ligger mellom 20.000 og 50.000 kroner. Dette er aktuelt hvis du skal selge en leilighet i nedre prissjikt.

Selv om meglere har tilgang til det samme faktagrunnlaget om både markedet og boligen din, vil de likevel basere seg på skjønnsmessige vurderinger. Forskjellige meglere vil derfor kunne komme til ulike verdivurderinger - og følgelig ulike tilbud til deg som selger. Det kan derfor være smart å hente inn tilbud fra flere meglere.

Alle meglere er for øvrig pålagt å tilby timepriser som en alternativ betalingsmodell. Det kan for eksempel være praktisk hvis man ønsker at megleren kun skal stå for en begrenset del av salgsprosessen. Normale timepriser ligger gjerne mellom 1.500 og 2.500 kroner. Hva er eiendomsmegling - Enkel forklaring - Sammenlign tilbud